Үндэсний статистикийн хорооноос Монгол Улсын хүн амын 2018 оны ядуурлын түвшинг мэдээллэв - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In