Хүүхдийнх нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэмжийг үндэслэлгүйгээр зогсоосныг эсэргүүцэж мэдээлэл хийлээ - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In