Тэмбүү өвчнийг устгах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга замын талаар мэдээлэл хийлээ - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In