Их сургуулиудад хийсэн авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй эрсдэл, хүчин зүйлийг тодорхойлох үнэлгээний тайланг танилцууллаа - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In