ЭМЯ, НЭМҮТ, НҮБ-ын хүүхдийн сангаас эрүүл мэндийн хичээлийг тусад нь оруулах талаар хэлэлцүүлэг хийлээ - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In