“Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбар дахь орон нутгийн гэрээ, туршлага, сургамж, цаашдын чиглэлүүд” сэдэвт судалгааг танилцууллаа - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In