Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаан: Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төсөлд тусгаж байгаа төсөл - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In