Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хойшлуулах, эсэх талаар хэлэлцэж байна - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In