"Их октябрь- Монгол, Оросын соёл, шинжлэх ухааны харилцаа" сэдэвт архивын баримтын үзэсгэлэн - Mongolian Press Agency
Powered by SmugMug Log In